informacijama dajemo poslovno značenje

VIZIJA:

Grad Split domaćin je konferencije koju organizira Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i druge partnerske organizacije s ciljem da bude konferencija za i o gradovima.

Suvremeni gradovi suočeni su s ekonomskim pritiskom da svoje resurse iskoriste kao dodatne izvore javnih prihoda. To dovodi do rizika komercijalizacije javnih prostora nakon čega slijede dodatne negativne nuspojave za urbani život (gentrifikacija, gubitak zajedničkih dobara, pitanja okoliša i slično), ugrožavajući jednu od glavnih gradskih funkcija: biti zajedničko mjesto u kojem stanovnici-građani ispunjavaju svoje društvene, kulturne i druge potrebe. Kontradikcija između ekonomskih zahtjeva i društvenih potreba rezultira pojavom rascjepa koji postaje stvarni izazov za današnje urbane zajednice. Cilj konferencije je istražiti postojeće mogućnosti i alate za premošćivanje ovog urbanog rascjepa kroz jačanje participativnog i integriranog pristupa u oblikovanju javnih mjesta i urbanog razvoja.

Gradovi su prosperitetni i vitalni sve dok imaju aktivne i angažirane građane. Građani koji brinu o svom gradu i kako on funkcionira, također brinu o javnom prostoru i kvaliteti života u svojim gradovima. Prvi građanin je obično gradonačelnik, a slijede ga građani koji rade u gradskoj upravi i građani koji su urbani stručnjaci (arhitekti, urbanisti, prometni inženjeri i drugi), ali građani su svi drugi ljudi koji žive u gradu i žele biti uključeni u stvaranje javnih prostora. Ova konferencija je za sve njih.

 

Namjera je konferencije okupiti 150 sudionika (među kojima je gotovo 60 autora i suradnika u programu) koji će uključivati predstavnike relevantnih hrvatskih ministarstava, agencija i gradova, lokalne i međunarodne urbane stručnjake, studente, aktiviste iz organizacija civilnog sektora i udruženja građana s drugima koji sebe smatraju placemakerima ili su zainteresirani učiniti svoje gradove boljim mjestom za život.

 

CILJEVI:

– Uključiti zainteresirane sudionike u stvaranje javnog prostora i upoznati ih s dostupnim praksama i metodologijama održivog urbanog razvoja (rezultati i primjeri dobre prakse);

 

– Prijenos znanja i razmjena iskustava među stručnjacima i gradskim službenicima;

– Motivirati sudionike na sudjelovanje u participativnim procesima u stvaranju javnih prostora;

– Pokazati metodologiju uključivanja javnosti u grupe lokalnih dionika kako bi  sudjelovali u stvaranju javnog prostora kroz konkretne terenske aktivnosti;

– Razgovarati o aktualnim pitanjima i problemima u stvaranju javnog prostora te poticati javnu raspravu i angažman javnosti u njihovom rješavanju, podizanjem svijesti građana o javnom prostoru kao vlastitom resursu i njihovom pravu na uključivanje u stvaranje javnog prostora;

– Naglasiti važnost i vrijednost javnog prostora kao neobnovljivog resursa.

TEME:

– Održivi i integrirani urbani razvoj

– Sudjelovanje javnosti u stvaranju javnog prostora

– Gradovi nakon turizma

– Transformacija urbanih područja i kulturna baština

– Život malih gradova

– Urbana mobilnost

– Participativno budžetiranje

– Djeca, mladi i obrazovanje

– Energetska efikasnost & urbana područja

Osnovne

Informacije

Program

8:30 - 9:30

Prijava sudionika

10:00 - 10:30

Amfiteatar

The human dimension in urban development

The lecture will be about strategic urban planning & design and how to engage people into the planning process

• Strategic urban planning & design and how to engage people into the planning process
• importance of design thinking and short term interventions to short quick results
• Inclusion of private sector without losing public interests
• the importance of a multi-sectorial planning approach in the project-design
• the urban design tool-box of “Hard, Soft- and Orgware” towardst the implementation of urban projects

Roland Krebs, urbanist, Beč,

10:30 - 11:00

Amfiteatar

Komentari i diskusija

11:00 - 13:00

Amfiteatar

Panel 1A: Integrirani urbani razvoj – iskustva i perspektive nakon 2020. godine

Panel diskusija će se fokusirati na trenutno stanje u području održivog urbanog razvoja, na nacionalnoj, regionalnoj i EU razini.

Ispitat će mogućnosti za promicanje integriranog urbanog razvoja među širokim spektrom dionika s posebnim fokusom na sljedeći Višegodišnji financijski okvir EU-a.
Zašto bi gradovi trebali uložiti više svojih kapaciteta i vremena u razvoj modela participativnog upravljanja? Kako možemo poticati bolju i učinkovitiju koordinaciju među različitim razinama vlasti? Kada možemo očekivati kapitalizaciju i učinke prelijevanja iz aktivnosti u okviru Urbane agende za EU? Što možemo naučiti od gradova koji su koristili integrirani pristup u svojim politikama i kako možemo provesti te lekcije u razdoblju od 2021. do 2027. godine? Tko je primjer dobre prakse u provedbi ITI mehanizma?

Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Moderator

Ines Androić Brajčić, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Načelnica Sektora za programe i projekte EU

Radojka Tomašević, Grad Split, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte,

Srđan Škunca, dr.sc., d.i.a., Grad Rijeka, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,

Emmanuel Moulin, URBACT, Voditelj URBACT tajništva

Darija Magaš, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Head of sector for urban development programmes

Astrit Alikaj, PIUTD, Tirana, Project Coordinator,

11:00 - 13:00

Galerija

Panel 1B: Postturistički grad – preoblikovanje strategija planiranja i upravljanja

Utjecaj turističke industrije na manje ili više krhke gradske strukture i prakse navodi nas na ponovno promišljanje načina o tome kako se bavimo razvojem visoko turistificiranih područja.

Smanjenje ekonomske, kulturne i društvene raznolikosti dovodi do deurbanizacije, ali ne i odrasta, isključujući i gradsku upravu i građane iz aktivnog sudjelovanja u urbanom životu. Rasprava o mogućim pristupima i strategijama koje bi trebale vratiti ravnotežu i omogućiti nam da povratimo grad, ključna je tema ovog panela.

Diana Magdić, sociologinja, Teserakt, Split, Voditeljica i moderatorica

Dafne Berc, arhitektica, Analog, Zagreb,

Alberto Lorente Saiz, europski voditelj projekta, geograf, Crea360, Alicante,

Petar Mišura, ekonomist, Grad Šibenik, voditelj Odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditelj

11:00 - 13:00

Beton kino

Panel 1C: Nositi čarobne čizme

Vrijednost vremena je veća nego ikad i štednja vremena je postala ključni kriterij u našim raznim svakodnevnim izborima.

Na mnogo načina, napredne tehnologije omogućile su nam da obavimo stvari jednostavnim klikom. Međutim, naše (ne-virtualne) potrebe za mobilnošću još uvijek postoje i rastu, zajedno s našim očekivanjima vezanim uz udobnost i učinkovitost dugih i kratkih putovanja. Kako potrošnja vremena vezana uz mobilnost oblikuje gradove i što gradovi mogu učiniti kako bi zadovoljili potrebe budućih generacija – onih koji žele sve ovdje i sada?

Petra Grgasović, URBACT-ova stručnjakinja za urbanu mobilnost, Voditeljica

Martin Bućan, Splitsko-dalmatinska županija / Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,

Josip Sikirić, Zračna luka Zadar,

Stipe Španja, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj,

Thomas Vith, Administracija Grada Beča / Odjel za urbani razvoj i planiranje,

11:00 - 13:00

Plava dvorana

Panel 1D: Sudjelovanje javnosti u novim okruženjima

Panel će pokušati premostiti jaz između kulturnih navika u sudjelovanju javnosti i stvaranja javnog prostora u zapadnoeuropskim zemljama i slavenskim republikama koje su se relativno nedavno susrele s demokratskim upravljanjem.

Tri praktičara predstavit će svoju metodologiju kroz studijske slučajeve, posebice alate koje koriste za pokretanje sudjelovanja javnosti, kakve su rezultate imali i s kojim preprekama se suočavaju u tom procesu. Nit vodilja su procesi koji dovode do određenih rezultata, naglašavanje sustava potpore potrebnog za omogućavanje uspješne provedbe i izbjegavanje stagnacije projekata.
Cilj panela je raspraviti o načinima i alatima za poticanje i upravljanje projektima urbane obnove te dati prijedloge koji bi poboljšali daljnji nastavak projekata u specifičnim kulturnim okruženjima.

Tina Vilfan, dipl.ing.arh., Be Arhitekter, Copenhagen, Voditeljica

Uroš Kavdik, dipl.ing.građ., Gradska općina Kranj, Odjel za okoliš i prostorno planiranje,

Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., Competent d.o.o., Varaždin,

Nina Trušnovec, dipl.ing.arh., socijalni poduzetnik, Coworking Baza Tolmin,

13:00 - 14:00

Plava dvorana

Ručak

14:00 - 14:30

Amfiteatar

Placemaking in public spaces as a practical approach to create momentum for integrated urban development

Public spaces, including streets, are the arteries for city living. Placemaking encapsulates participatory approaches and practices to improve and increase utility of public spaces.

Many urban designers and city planners/officials now see their role as enablers of place- and city-making. They are aware of the need for a comprehensive engagement with key local role players before starting the design process. Many are committed to co-design and co-create with local communities throughout the planning, design and build process. In this context, active citizens and local communities are grasping the opportunity to initiate local projects that will improve their public spaces by working with such urban designers and city officials.
This session will explore the sensitivities of participation in urban planning and design processes and the ‘ownership’ (rights and responsibilities) that is inferred on citizens to manage and improve public spaces.

Wessel Badenhorst, stručnjak za integrirani urbani razvoj, URBACT-ov vodeći stručnjak, Dublin, Voditelj

Alisa Aliti Vlašić, DURA - Razvojna agencija Grada Dubrovnika / URBACT-ova vodeća stručnjakinja, Dubrovnik,

Maddalena Pornaro, architektica i graditeljica, Ensaios e Dialogos Associacao/Oficina do Gato Morto, Lisbon,

Jere Kuzmanić, asistent, arhitekt i urbanist, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split,

14:30 - 15:00

Amfiteatar

Komentari i diskusija

15:00 - 17:00

Amfiteatar

Panel 2B: Integrirano održivo planiranje urbanih područja – pristup Cesba Med-a

Radionica je namijenjena stručnjacima gradske uprave i stručnjacima u širokom spektru pitanja održivosti - tehničke, organizacijske i financijske.

Integrirano urbanističko planiranje je proces identificiranja ograničenja i ciljeva te postavljanja scenarija za poboljšanje životnih uvjeta i dostupnosti infrastrukture određenih urbanih područja (četvrti).
Cilj radionice je prenijeti znanje o metodologijama održivog urbanog razvoja, praksama, alatima i procesu donošenja odluka koji su razvijeni i testirani u CESBA MED projektu. Pristup CESBA MED-a temelji se na zajedničkom okviru održivosti i korištenju alata za procjenu za uspoređivanje i rangiranje različitih scenarija urbanog razvoja.
Na radionici će biti predstavljeni zajednički okvir i ključni pokazatelji održivosti, kao i procjena održivosti četvrti Mravince u trenutnoj situaciji te scenariji poboljšanja. Formirat će se dvije grupe za diskusije o praktičnoj upotrebi indikatora održivosti u urbanističkom i energetskom planiranju. Rezultati diskusija bit će predstavljeni na plenarnoj sjednici, nakon čega će uslijediti međusektorska rasprava o specifičnim iskustvima sudionika u urbanom razvoju, a zatim će se formulirati glavni zaključci.

Margareta Zidar, dipl.ing.arh., Energetski Institut Hrvoje Požar, Zagreb, energetski certifikator

Vesna Bukarica, Dr.sc., stručnjakinja za energetsku učinkovitost / Energetski institut Hrvoje Požar, Voditeljica

15:00 - 17:00

Plava dvorana

Panel 2C: Kako djeca mogu sudjelovati u stvaranju naših javnih prostora?

Do 2030. godine očekuje se da će u svjetskim gradovima živjeti gotovo 5 milijardi ljudi. Možete li zamisliti koliko će djece odrastati u urbanoj sredini?

Koja je važnost javnog prostora za djecu? Urbani javni prostor postaje oskudan. Koji su glavni problemi i izazovi za djecu i mlade u pogledu javnih prostora, prostora u kojima se mogu igrati, kretati se i učiti? Razumijemo li dovoljno njihove potrebe i želje glede javnog prostora za njih? Jesu li djeca i mladi dovoljno uključeni u zajedničko stvaranje prostora za igru i javnog prostora općenito? Znaju li djeca i mladi dovoljno o javnim prostorima i jesu li svjesni njihove važnosti? Što se može učiniti kako bi se poboljšalo obrazovanje o ovoj temi i što se može učiniti da se djeca i mladi više uključe u sve ove procese?

Ako ste zainteresirani da potražite odgovore na ova pitanja, pokušajte to s nama kroz metodu Učenja kroz rad

Renet Korthals Altes, konzultantica, arhitektica, www.MakeSpace4Play.com, Haarlem,

Kristina Careva, Dr.sc., docentica, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,

Naomi Murphy, A Playful City, Dublin,

Blanka Levačić, mag.ing.arch., Laboratorij arhitekture, Čakovec,

Silvija Pranjić, mag.ing.arch., Laboratorij arhitekture, Čakovec,

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh., URBACT Ad Hoc stručnjak, Zagreb, Moderator i voditelj

15:00 - 17:00

Galerija

Panel 2D: Sudjelovanje građana u procesu unapređenja javnog prostora

Panel će prenijeti pet priča iz gradova diljem Europe (Amarante, Wroclaw, Nagykanizsa, Sarajevo, Šibenik) o sudjelovanju građana u procesu unapređenja javnog prostora.

Kako procijeniti konkurentnost javnih prostora i stvoriti mjere poboljšanja koje uključuju građane? Kako kroz suradnju s građanima razviti usluge koje uistinu pokreću ljudi? Kako održati vitalnost gradova i građana? Primjeri će pokušati pokazati da dugoročni proces stvaranja energije oko projekata neizbježno vodi do stvarnih promjena u prostoru i stvaranja stvarnog zajedničkog prostora.

Sara Leite, mag.ing.arch., voditeljica RUA - agencije za urbanu revitalizaciju, Amarante, Voditeljica i moderatorica

Barbara Celebucka, All Resident's Yard u Wroclawu,

Antonina Gawronska, All Resident's Yard u Wroclawu,

Maja Čeko, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditeljica

Miklos Barczi, Viši voditelj projekta u gradu Nagykanizsa Dev.Ltd.,

17:00 - 17:30

Amfiteatar

Završne riječi prvog dana i uvod u drugi dan

Sponzori

Organizator

Pokrovitelj

Sponzor

Udruga gradova u RH

Palmotićeva 25, 10000 Zagreb

 • Marko Ercegović
 • +385 1 631 3323
 • marko@udruga-gradova.hr

Lider media d.o.o.

Savska 41, 10144 Zagreb
Telefon: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić, direktorica
 • 01/6333-520
 • bojana.bozanic@lider.media
 • Tomislav Blagaić, event manager
 • 01/6333-538
 • tomislav.blagaic@lider.media

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • 01/6333-536
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • 01/6333-513
 • ivana.tomljanovic@lider.media