2019

informacijama dajemo poslovno značenje

Srđan Škunca

dr.sc., d.i.a., Grad Rijeka, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Radojka Tomašević

Grad Split, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte

Diana Magdić

sociologinja, Teserakt, Split
Voditeljica i moderatorica

Srđan Škunca, rođen 1960. u Rijeci. Diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je i doktorirao. Stručni rad započeo kao projektant-planer u Institutu građevinarstva Hrvatske, a nastavio u Zavodu za prostorno planiranje Općine Rijeka. Osnutkom Grada Rijeke prelazi u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u kojemu do 2007. Obnaša dužnost ravnatelja Direkcije za urbanizam i ekologiju, a potom pročelnika Odjela.

Kao autor, koautor ili koordinator, sudjelovao je u pripremi, izradi i realizaciji brojnih prostornih planova, urbanističko-arhitektonskih studija, projekata i javnih natječaja. Osim stručnim, bavi se i znanstvenim i pedagoškim radom. Istražujući probleme urbanističkog planiranja sudjeluje na stručnim skupovima i prezentacijama te kontinuirano objavljuje stručne i znanstvene radove s posebnim naglaskom na planiranje grada Rijeke. Kao predavač kolegija Prostorno planiranje djeluje i na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a kao glavni koordinator usmjerava i rad mreže za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

Predavanja / okrugli stol:

 • 01 Dan

Panel 1A: Integrirani urbani razvoj – iskustva i perspektive nakon 2020. godine

dr.sc., d.i.a., Grad Rijeka, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

1000kn

Kotizacija

Kotizacija* uključuje:

Pristup cijelom programu (2 plenarna izlaganja, 12 tematskih radionica, sudjelovanje na jednoj od četiri terenske radionice, pokriva troškove dva ručka i pauze za kavu, radne materijale i putovanje na radionice u Šibenik i Zadar

 • 1000 kn

*PDV nije primjenjiv

500 kn

Gradovi

Za članove Udruge gradova u RH važi popust od 50%.

Organizator

Pokrovitelj

Sponzor

Udruga gradova u RH

Palmotićeva 25, 10000 Zagreb

 • Marko Ercegović
 • +385 1 631 3323
 • marko@udruga-gradova.hr

Lider media d.o.o.

Savska 41, 10144 Zagreb
Telefon: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić, direktorica
 • 01/6333-520
 • bojana.bozanic@lider.media
 • Tomislav Blagaić, event manager
 • 01/6333-538
 • tomislav.blagaic@lider.media

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • 01/6333-536
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • 01/6333-513
 • ivana.tomljanovic@lider.media