.

.

Dom mladih, Split

25. - 26. 04. 2019.

Program

20:00 - 21:00

Marvlvs Library Jazz Bar, Papalićeva 4, Split

After party

https://www.facebook.com/marvlvs/


10:00 - 10:30

Amfiteatar

The human dimension in urban development

The lecture will be about strategic urban planning & design and how to engage people into the planning process

• Strategic urban planning & design and how to engage people into the planning process
• importance of design thinking and short term interventions to short quick results
• Inclusion of private sector without losing public interests
• the importance of a multi-sectorial planning approach in the project-design
• the urban design tool-box of “Hard, Soft- and Orgware” towardst the implementation of urban projects

Roland Krebs, urbanist, Beč,


14:00 - 14:30

Amfiteatar

Placemaking in public spaces as a practical approach to create momentum for integrated urban development

Public spaces, including streets, are the arteries for city living. Placemaking encapsulates participatory approaches and practices to improve and increase utility of public spaces.

Many urban designers and city planners/officials now see their role as enablers of place- and city-making. They are aware of the need for a comprehensive engagement with key local role players before starting the design process. Many are committed to co-design and co-create with local communities throughout the planning, design and build process. In this context, active citizens and local communities are grasping the opportunity to initiate local projects that will improve their public spaces by working with such urban designers and city officials.
This session will explore the sensitivities of participation in urban planning and design processes and the ‘ownership’ (rights and responsibilities) that is inferred on citizens to manage and improve public spaces.

Wessel Badenhorst, stručnjak za integrirani urbani razvoj, URBACT-ov vodeći stručnjak, Dublin, Voditelj

Alisa Aliti Vlašić, DURA - Razvojna agencija Grada Dubrovnika / URBACT-ova vodeća stručnjakinja, Dubrovnik,

Maddalena Pornaro, architektica i graditeljica, Ensaios e Dialogos Associacao/Oficina do Gato Morto, Lisbon,

Jere Kuzmanić, asistent, arhitekt i urbanist, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split,


10:30 - 11:00

Amfiteatar

Komentari i diskusija


14:30 - 15:00

Amfiteatar

Komentari i diskusija


7:30 - 8:45

Odlazak na terensku radionicu

Polasci:

3A: Sjeverni perimetar (Kopilica) >>> 8:30-8:45 – Ugao Ulice Domovinskog rata i Ulice Stinice, pored Giros ćevapa

3B: Walkable heritage – Split 3 >>> 8:30 – Plato sa zapadne strane robne kuće Prima 3 / Pitarello

3C: Šibenik >>> 8:00 – Bus terminal Sukoišanska

3D: Zadar >>> 7:30 – Bus terminal Sukoišanska


11:00 - 13:00

Amfiteatar

Panel 1A: Integrirani urbani razvoj – iskustva i perspektive nakon 2020. godine

Panel diskusija će se fokusirati na trenutno stanje u području održivog urbanog razvoja, na nacionalnoj, regionalnoj i EU razini.

Ispitat će mogućnosti za promicanje integriranog urbanog razvoja među širokim spektrom dionika s posebnim fokusom na sljedeći Višegodišnji financijski okvir EU-a.
Zašto bi gradovi trebali uložiti više svojih kapaciteta i vremena u razvoj modela participativnog upravljanja? Kako možemo poticati bolju i učinkovitiju koordinaciju među različitim razinama vlasti? Kada možemo očekivati kapitalizaciju i učinke prelijevanja iz aktivnosti u okviru Urbane agende za EU? Što možemo naučiti od gradova koji su koristili integrirani pristup u svojim politikama i kako možemo provesti te lekcije u razdoblju od 2021. do 2027. godine? Tko je primjer dobre prakse u provedbi ITI mehanizma?

Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Moderator

Ines Androić Brajčić, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Načelnica Sektora za programe i projekte EU

Radojka Tomašević, Grad Split, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte,

Srđan Škunca, dr.sc., d.i.a., Grad Rijeka, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,

Emmanuel Moulin, URBACT, Voditelj URBACT tajništva

Darija Magaš, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Head of sector for urban development programmes

Astrit Alikaj, PIUTD, Tirana, Project Coordinator,


11:00 - 13:00

Galerija

Panel 1B: Postturistički grad – preoblikovanje strategija planiranja i upravljanja

Utjecaj turističke industrije na manje ili više krhke gradske strukture i prakse navodi nas na ponovno promišljanje načina o tome kako se bavimo razvojem visoko turistificiranih područja.

Smanjenje ekonomske, kulturne i društvene raznolikosti dovodi do deurbanizacije, ali ne i odrasta, isključujući i gradsku upravu i građane iz aktivnog sudjelovanja u urbanom životu. Rasprava o mogućim pristupima i strategijama koje bi trebale vratiti ravnotežu i omogućiti nam da povratimo grad, ključna je tema ovog panela.

Diana Magdić, sociologinja, Teserakt, Split, Voditeljica i moderatorica

Dafne Berc, arhitektica, Analog, Zagreb,

Alberto Lorente Saiz, europski voditelj projekta, geograf, Crea360, Alicante,

Petar Mišura, ekonomist, Grad Šibenik, voditelj Odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditelj


11:00 - 13:00

Beton kino

Panel 1C: Nositi čarobne čizme

Vrijednost vremena je veća nego ikad i štednja vremena je postala ključni kriterij u našim raznim svakodnevnim izborima.

Na mnogo načina, napredne tehnologije omogućile su nam da obavimo stvari jednostavnim klikom. Međutim, naše (ne-virtualne) potrebe za mobilnošću još uvijek postoje i rastu, zajedno s našim očekivanjima vezanim uz udobnost i učinkovitost dugih i kratkih putovanja. Kako potrošnja vremena vezana uz mobilnost oblikuje gradove i što gradovi mogu učiniti kako bi zadovoljili potrebe budućih generacija – onih koji žele sve ovdje i sada?

Petra Grgasović, URBACT-ova stručnjakinja za urbanu mobilnost, Voditeljica

Martin Bućan, Splitsko-dalmatinska županija / Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,

Josip Sikirić, Zračna luka Zadar,

Stipe Španja, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj,

Thomas Vith, Administracija Grada Beča / Odjel za urbani razvoj i planiranje,


11:00 - 13:00

Plava dvorana

Panel 1D: Sudjelovanje javnosti u novim okruženjima

Panel će pokušati premostiti jaz između kulturnih navika u sudjelovanju javnosti i stvaranja javnog prostora u zapadnoeuropskim zemljama i slavenskim republikama koje su se relativno nedavno susrele s demokratskim upravljanjem.

Tri praktičara predstavit će svoju metodologiju kroz studijske slučajeve, posebice alate koje koriste za pokretanje sudjelovanja javnosti, kakve su rezultate imali i s kojim preprekama se suočavaju u tom procesu. Nit vodilja su procesi koji dovode do određenih rezultata, naglašavanje sustava potpore potrebnog za omogućavanje uspješne provedbe i izbjegavanje stagnacije projekata.
Cilj panela je raspraviti o načinima i alatima za poticanje i upravljanje projektima urbane obnove te dati prijedloge koji bi poboljšali daljnji nastavak projekata u specifičnim kulturnim okruženjima.

Tina Vilfan, dipl.ing.arh., Be Arhitekter, Copenhagen, Voditeljica

Uroš Kavdik, dipl.ing.građ., Gradska općina Kranj, Odjel za okoliš i prostorno planiranje,

Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., Competent d.o.o., Varaždin,

Nina Trušnovec, dipl.ing.arh., socijalni poduzetnik, Coworking Baza Tolmin,


15:00 - 17:00

Amfiteatar

Panel 2B: Integrirano održivo planiranje urbanih područja – pristup Cesba Med-a

Radionica je namijenjena stručnjacima gradske uprave i stručnjacima u širokom spektru pitanja održivosti - tehničke, organizacijske i financijske.

Integrirano urbanističko planiranje je proces identificiranja ograničenja i ciljeva te postavljanja scenarija za poboljšanje životnih uvjeta i dostupnosti infrastrukture određenih urbanih područja (četvrti).
Cilj radionice je prenijeti znanje o metodologijama održivog urbanog razvoja, praksama, alatima i procesu donošenja odluka koji su razvijeni i testirani u CESBA MED projektu. Pristup CESBA MED-a temelji se na zajedničkom okviru održivosti i korištenju alata za procjenu za uspoređivanje i rangiranje različitih scenarija urbanog razvoja.
Na radionici će biti predstavljeni zajednički okvir i ključni pokazatelji održivosti, kao i procjena održivosti četvrti Mravince u trenutnoj situaciji te scenariji poboljšanja. Formirat će se dvije grupe za diskusije o praktičnoj upotrebi indikatora održivosti u urbanističkom i energetskom planiranju. Rezultati diskusija bit će predstavljeni na plenarnoj sjednici, nakon čega će uslijediti međusektorska rasprava o specifičnim iskustvima sudionika u urbanom razvoju, a zatim će se formulirati glavni zaključci.

Margareta Zidar, dipl.ing.arh., Energetski Institut Hrvoje Požar, Zagreb, energetski certifikator

Vesna Bukarica, Dr.sc., stručnjakinja za energetsku učinkovitost / Energetski institut Hrvoje Požar, Voditeljica


15:00 - 17:00

Plava dvorana

Panel 2C: Kako djeca mogu sudjelovati u stvaranju naših javnih prostora?

Do 2030. godine očekuje se da će u svjetskim gradovima živjeti gotovo 5 milijardi ljudi. Možete li zamisliti koliko će djece odrastati u urbanoj sredini?

Koja je važnost javnog prostora za djecu? Urbani javni prostor postaje oskudan. Koji su glavni problemi i izazovi za djecu i mlade u pogledu javnih prostora, prostora u kojima se mogu igrati, kretati se i učiti? Razumijemo li dovoljno njihove potrebe i želje glede javnog prostora za njih? Jesu li djeca i mladi dovoljno uključeni u zajedničko stvaranje prostora za igru i javnog prostora općenito? Znaju li djeca i mladi dovoljno o javnim prostorima i jesu li svjesni njihove važnosti? Što se može učiniti kako bi se poboljšalo obrazovanje o ovoj temi i što se može učiniti da se djeca i mladi više uključe u sve ove procese?

Ako ste zainteresirani da potražite odgovore na ova pitanja, pokušajte to s nama kroz metodu Učenja kroz rad

Renet Korthals Altes, konzultantica, arhitektica, www.MakeSpace4Play.com, Haarlem,

Kristina Careva, Dr.sc., docentica, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,

Naomi Murphy, A Playful City, Dublin,

Blanka Levačić, mag.ing.arch., Laboratorij arhitekture, Čakovec,

Silvija Pranjić, mag.ing.arch., Laboratorij arhitekture, Čakovec,

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh., URBACT Ad Hoc stručnjak, Zagreb, Moderator i voditelj


15:00 - 17:00

Galerija

Panel 2D: Sudjelovanje građana u procesu unapređenja javnog prostora

Panel će prenijeti pet priča iz gradova diljem Europe (Amarante, Wroclaw, Nagykanizsa, Sarajevo, Šibenik) o sudjelovanju građana u procesu unapređenja javnog prostora.

Kako procijeniti konkurentnost javnih prostora i stvoriti mjere poboljšanja koje uključuju građane? Kako kroz suradnju s građanima razviti usluge koje uistinu pokreću ljudi? Kako održati vitalnost gradova i građana? Primjeri će pokušati pokazati da dugoročni proces stvaranja energije oko projekata neizbježno vodi do stvarnih promjena u prostoru i stvaranja stvarnog zajedničkog prostora.

Sara Leite, mag.ing.arch., voditeljica RUA - agencije za urbanu revitalizaciju, Amarante, Voditeljica i moderatorica

Barbara Celebucka, All Resident's Yard u Wroclawu,

Antonina Gawronska, All Resident's Yard u Wroclawu,

Maja Čeko, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditeljica

Miklos Barczi, Viši voditelj projekta u gradu Nagykanizsa Dev.Ltd.,


15:30 - 17:30

Beton kino

Panel 4A: Inovativne metodologije za urbane prostorne intervencije

Javni prostori su važni jer povezuju zajednice, potiču javnu raspravu, promiču društvenu uključenost i poboljšavaju kvalitetu života.

Procesi planiranja javnih prostora su složeni i stoga ih je potrebno provoditi s posebnom pažnjom. Rastući interes za placemaking kao društveni proces zahtijeva nove pristupe urbanom dizajnu, planiranju i upravljanju. Izlagači na ovoj radionici predstavit će i podijeliti svoj rad i praktično iskustvo u području planiranja modernih javnih prostora i angažmana zajednice s naglaskom na participativnim pristupima. Dinamične i interaktivne radionice potaknut će sudionike da implementiraju alate o kojima su učili na radionici u svom svakodnevnom radu i angažmanu u urbanističkom planiranju i razvoju.

Maja Kireta, arhitektica, URBACT-ova vodeća stručnjakinja, Varaždin, Voditeljica

Goranka Grgić, ekonomistica, viša savjetnica za EU projekte,

Rene Lisac, arhitekt, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, asistent,

Slobodan Jović, arhitekt, Udruženje arhitekata Novog Sada, predsjednik, Fakultet tehničkih znanosti, Odsjek za arhitekturu i urbanizam, asistent, Novi Sad,

Ferenc Szigeti-Böröcz, geograf i URBACT-ov vodeći stručnjak, Bright Urban Solutions, Budimpešta,


15:30 - 17:30

Plava dvorana

Panel 4B: Što bi zapravo značilo provesti participativno donošenje proračuna u vašem gradu?

Praktična radionica koja gradi vaše znanje o načelima i mehanici PB-a.

Provest ćemo vas kroz cijeli proces pripreme PB-a, razviti vaše praktične vještine i ponuditi uvide u izazove i načine za njihovo savladavanje. Ojačajte svoje vještine, istražite ovaj alat i saznajte kako on koristi lokalnim vlastima i široj zajednici. Radionicu će voditi kreatori projekta i koordinatori procesa PB-a u Gradu Dubrovniku.

Alisa Aliti Vlašić, DURA - Razvojna agencija Grada Dubrovnika / URBACT-ova vodeća stručnjakinja, Dubrovnik,

Jelena Brbora, DURA - Razvojna agencija Grada Dubrovnika ,


15:30 - 17:30

Galerija

Panel 4C: Mobilnost za vitalne gradove

Teško je bez promjene u kulturi mobilnosti razmotriti placemaking. Kako omogućiti da mobilna rješenja zadovoljavaju potrebe korisnika, istovremeno dopuštajući održive javne prostore i bogate društvene interakcije?

Kako uvesti nova rješenja mobilnosti bez izazivanja prosvjeda? I kako učiti iz prošlih pogrešaka? Na ovoj ćemo se sesiji upoznati s inovativnim rješenjima iz gradova u Poljskoj, Sloveniji i Hrvatskoj te saznati kako promjena kulture mobilnosti doprinosi placemakingu u malim i srednje velikim gradovima.

Marko Peterlin, arhitekt, suosnivač i direktor IPoP-a, Instituta za prostorne politike, Ljubljana, Voditelj i moderator

Marta Jaskulska, Dr.sc., sociologinja, voditeljica PSAL organizacije, Pruszcz Gdanski,

Urban Jeriha, arhitekt, voditelj projekata u IPoP, Institut za prostorne politike, Ljubljana,

Zoran Botić, dipl.ing.građ., Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Split,


15:30 - 17:30

Amfiteatar

Panel 4D: Javni prostori grada Splita – transformacijske analize kao put prema novim perspektivama

Uloga i cilj ovog panela je prikazati trenutni portret grada Splita koristeći niz kritičkih osvrta na različite prostore koji su ili izgubili ili se bore da povrate svoje glavne javne značajke.

Javni prostor predstavlja formativni element grada u kojem se materijalizira društvena komponenta njegova života. Utjelovljen je u njegovoj prostornoj formi, funkciji, dostupnosti, društvenoj koheziji i slobodi korištenja. Promatranje javnog prostora u okviru različitih faza razvoja grada preduvjet je za prepoznavanje paradigmatskih modela provedbe uređenja otvorenih javnih prostora unutar grada.

Ana Grgić, Dr.sc., docentica, dipl.ing.arh., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Voditeljica i moderatorica

Jelena Borota, mag.ing.arch., GISplan d.o.o., Split,

Ana Peraica, Dr.sc., Donau-Universität, Krems,

Mariana Bucat, dipl.ing.arh., Arhitektonski kolektiv d.o.o., Split,


15:00 - 15:30

Mala scena

Pauza za kavu


14:00 - 15:00

Povratak s terenske radionice


8:30 - 9:30

Prijava sudionika


9:00 - 13:00

Split

Radionica 3A: Sjeverni perimetar

>>> Polazak: 8:30-8:45; Ugao Ulice Domovinskog rata i Ulice Stinice, pored Giros čevapa. Split gotovo svakodnevno u svom prostornom razvoju širi granice mogućeg, zamislivog, stvarnog, pravnog i nadrealnog. To čini zbog strukturalnog nedostatka odgovornosti u prostornom planiranju. Slijedom toga, grad cvate na rubu kolapsa.

Polazak

Radionica će pokušati negativnosti ove perspektive pretvoriti u optimistične potencijale. Govorit ćemo o tzv. Sjevernom perimetru grada koji uključuje brodogradilište, prigradsku željezničku stanicu, napuštene i nepristupačne dijelove na sjeveru grada. Ovaj dio grada će uskoro postati nova zona za urbani razvoj, kao i prostor za spekulacije. Vizije već predviđaju metro, laganu željeznicu, tornjeve, mostove, CBD-e, ali nema transparentnosti i uključenosti građana u stvaranje tih prostora. Cilj nam je (1) raspraviti o tome kako učiniti ovu trećinu grada pristupačnom i planiranom zajedno s građanima te (2) naglasiti ulogu odgovornosti u prostornom planiranju. To ćemo učiniti stvaranjem fizičkog modela koji istražuje različite potencijalne prioritete u ovom kaotičnom prostoru kroz uloge narativa, pozicije moći i kaosa u procesu proizvodnje prostora.

Jere Kuzmanić, asistent, arhitekt i urbanist, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split,

Antonia Vuletić, naslovna asistentica, mag.ing.arch., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split,

Luka Cvitan, mag.ing.arch., Prostorne taktike d.o.o., Split,

Zdravka Džajić, studentica arhitekture, Split,

Luka Mužinić, mag.ing.arch., Produkt d.o.o., Split,

Ana Burić, dipl.ing.arh., Prostorne taktike d.o.o., Split,

Maja Vujnović, mag.ing.arch., Održivo d.o.o., Split,

Darko Ivanovski, mag.ing.arch., Heksagon d.o.o., Split,


9:00 - 13:00

Split

Radionica 3B: Pješačka baština – javni prostori Splita 3

>>> Polazak: 8:30; plato sa zapadne strane robne kuće Prima 3 / Pitarello Radionica će se održati u urbanom području „Splita 3“ - kolokvijalnom nazivu za planiranu ekspanziju grada Splita, u kojem se tijekom gospodarskog procvata krajem 60-ih i 70-ih godina nastanilo 50.000 novih stanovnika.

Polazak

Priključite li se ovoj radionici koju organizira Teserakt (Hrvatska) čut ćete priču o ovom velikom urbanističkom planu predstavljenog prošle godine u njujorškoj MoMA-i, kako priziva drevno rimsko naslijeđe starije od same Dioklecijanove palače, zašto se razlikuje od drugih sličnih koncepata urbanog planiranja u regiji, koje javne sadržaje sadrži, zašto je ostao nedovršen i što Jane Jacobs ima s tim. Sudionici će dobiti priliku uroniti u temu kroz urbano šetalište pod stručnim vodstvom, gdje će se upoznati s problemima u tom području kao i nekim njegovim stanovnicima kao sudionicima promjena. Šetalište će popratiti grupni rad u prostorijama Vijeća četvrti, s glavnim ciljem da se predlože strategije i rješenja za poboljšanje pješačke infrastrukture i dostupnosti područja u kontekstu stvaranja post-turističkog grada.

Mateo Gudić, sociolog, Teserakt, Split, Voditelj

Diana Magdić, sociologinja, Teserakt, Split, Voditeljica i moderatorica

Boris Šitum, Kvart, Split,

Iris Kun, Kvart, Split,

Saša Varmuža, KVART, Split,


9:00 - 13:00

Šibenik

Radionica 3C: Transformacija grada – od industrijske prošlosti do turističke budućnosti

>>> najviše 35 sudionika, 8:00 - polazak autobusom iz Splita - bus terminal Sukoišanska; povratak na mjesto održavanja konferencije u 14:30

Šibenik se uspješno transformirao iz industrijskog u turistički grad u razdoblju koje se smatra turbulentnim. Okosnica turističkog razvoja je bogato povijesno nasljeđe s dva UNESCO-ova spomenika i starom gradskom jezgrom. Radionica traži odgovore na pitanja kao što su: kako upravljati rastućim turizmom, kako uspostaviti mir među turistima i lokalnim stanovništvom te kako očuvati kulturnu baštinu za buduće generacije.

Petar Mišura, ekonomist, Grad Šibenik, voditelj Odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditelj

Maja Čeko, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditeljica

Nikolina Gracin, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Voditeljica

Stipe Španja, Grad Šibenik, Odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj,


9:00 - 13:00

Zadar

Radionica 3D: Zapažanja i ideje u javnom prostoru: Riva

>>> najviše 35 sudionika, polazak: 7:30 autobusom iz Splita - bus terminal Sukoišanska; povratak na mjesto održavanja konferencije u 15:00

Sudionici će posjetiti područje Rive u Zadru kako bi stekli razumijevanje uloge i korištenja javnih prostora u ovom specifičnom kontekstu, s ciljem primjene uvida na vlastite gradove. Sudionici će se upoznati s lokalnim voditeljima koji su stanovnici Zadra i koje zanima poboljšanje doživljaja starog grada Zadra za stanovnike i posjetitelje.
‘Karakter’ središta manjih i srednje velikih gradova često se doživljava kao kvaliteta ponude za stanovnike i posjetitelje, mjerena u smislu fizičkog izgleda trgovina, ulica, otvorenih prostora i ‘spomenika’ (objekata od interesa) i uz to, raspona aktivnosti ljudi koji koriste ta javna mjesta. Ova radionica dat će sudionicima alate za promatranje mjesta. Radionica će dodatno opisati dobre prakse placemakinga, kao što je poboljšanje javnih prostora, koje zahtijevaju akcije građana, kao i angažman lokalnih vlasti i drugih dionika (npr. tvrtke, škole itd.).

Mireia Sanabria, stručnjakinja za integrirani urbani razvoj, URBACT-ova vodeća stručnjakinja, Barcelona, Voditeljica

Wessel Badenhorst, stručnjak za integrirani urbani razvoj, URBACT-ov vodeći stručnjak, Dublin, Voditelj

Nives Rogoznica, Eko-Zadar, predsjednica, Zadar,

Šime Erlić, Grad Zadar, voditelj Odjela za EU fondove,

Ante Ćurković, Grad Zadar, Odjel za EU fondove,

Simona Gregorović, arhitektica,


13:00 - 14:00

Plava dvorana

Ručak


17:30 - 18:00

Amfiteatar

Završne riječi


17:00 - 17:30

Amfiteatar

Završne riječi prvog dana i uvod u drugi dan


Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

1000kn

Kotizacija

Kotizacija* uključuje:

Pristup cijelom programu (2 plenarna izlaganja, 12 tematskih radionica, sudjelovanje na jednoj od četiri terenske radionice, pokriva troškove dva ručka i pauze za kavu, radne materijale i putovanje na radionice u Šibenik i Zadar

 • 1000 kn

*PDV nije primjenjiv

500 kn

Gradovi

Za članove Udruge gradova u RH važi popust od 50%.

Organizator

Pokrovitelj

Sponzor

Udruga gradova u RH

Palmotićeva 25, 10000 Zagreb

 • Marko Ercegović
 • +385 1 631 3323
 • marko@udruga-gradova.hr

Lider media d.o.o.

Savska 41, 10144 Zagreb
Telefon: +385 1 6333 500

 • Bojana Božanić, direktorica
 • 01/6333-520
 • bojana.bozanic@lider.media
 • Tomislav Blagaić, event manager
 • 01/6333-538
 • tomislav.blagaic@lider.media

Kotizacije

konferencije@lider.media

 • Matija Pajurin
 • 01/6333-536
 • matija.pajurin@lider.media
 • Ivana Tomljanović
 • 01/6333-513
 • ivana.tomljanovic@lider.media